Közúti baleseti kártérítés: mit kell tudni róla?

A közúti balesetek a mozgó gépjárművek, illetve az állat által vontatott járművek által okozott szerencsétlenségeket nevezzük. Csak akkor lehet ténylegesen balesetről beszélni, ha a szerencsétlenség a jármű mozgása miatt következik be, vagyis a mozgás és a baleset között ok-okozati összefüggés van. A közlekedési baleseteknek sokféle típusa létezik, például a gondatlanságból, illetve a szándékosan elkövetett balesetek. Sajnos ezekben a helyzetekben előfordulhat, hogy személyi sérülés is történik, ám ebben az esetben az elszenvedő élhet a közúti baleseti kártérítés lehetőségével.

A közúti baleseti kártérítés azoknak jár, akik 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek el a balesetben. A maradandó fogyatékosságot, vagy súlyos egészségromlást elszenvedő károsultak viszont akár havi járadékot is kaphatnak közúti baleset kártérítésének jogcímén. Halálos szerencsétlenség esetén a kártérítésen túl a biztosító köteles megfizetni a temetés költségeit is.

Ha baleset történik, első lépésként nagyon fontos, hogy minden körülménye lejegyzésre kerüljön, ugyanis a későbbiekben csak így lehet érvényesíteni a közúti baleseti kártérítés igényét. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az esemény vétlen szereplője mindent meg kell, hogy tegyen a későbbi kártérítési igény szilárd alátámasztásáért. A kárigény benyújtásakor a legtöbb problémát a cserbenhagyásos balesetek okozzák, hiszen ilyenkor rendkívüli sokkhatás éri a benne résztvevőket, viszont a vétkes fél autójának rendszáma, autó típusa meg kell, hogy legyen, mert az ilyen ügyek rendőrségi felderítése az esetek egy részében nem sikerül, vagy csak nagyon sokára, és ez értelemszerűen hatással van a közúti baleseti kártérítés ügymenetére is. Ha nincs elkövető, vagy nem lehet pontosan meghatározni a baleset körülményeit, akkor az igénylés elutasításra is kerülhet, ami komoly összeg kiesését is okozhatja a balesetet elszenvedő félnél.

Amennyiben további információra lenne szüksége a közúti baleseti kártérítéssel kapcsolatban, vagy jogi segítséget kérne egy ügy kapcsán, forduljon hozzánk bizalommal megadott elérhetőségeink egyikén!

Forduljon hozzánk bizalommal!

2
a
8
4
j
6
h
i
u
2
f
p
a
o
d
o
c
b
y
s
 • Baleseti halál kártérítése

  Baleseti halál kártérítése
  Sajnos egyre gyakoribb, hogy a közúti és munkahelyi balesetek halálos kimenetellel végződnek. Ezen esetek tragikusak, melyből eredően a fizetendő kártérítés sem fogja meg nem történtté tenni a tragédiát... MEGNÉZ
 • Nyitóoldal

  Nyitóoldal
  Baleseti kártérítés Közlekedési munkahelyi vagy más egyéb baleset elszenvedése esetén, (sérülés/kár), akár Ön, akár hozzátartozója, több millió forintos kártérítésre is jogosult lehet... MEGNÉZ
 • Munkahelyi baleseti kártérítés

  Munkahelyi baleseti kártérítés
  Munkahelyi baleset esetén a munkavállaló a munkahelyén, avagy munkavégzésével összefüggésben sérülést szenved és ebből eredően kára (kiadása) keletkezik. Fontos tehát tudatában lenni annak, hogy amennyiben egy munkavállaló a munkavégzése során balesetet szenved annyiban, az abból eredő károkat a munkáltatónak teljes körűen meg kell térítenie... MEGNÉZ
 • Személyi sérülés

  Személyi sérülés
  Gyakran fordul elő, hogy bekövetkező gépjármű balesetek során a károsultak súlyos és kevésbé súlyos személyi sérüléseket szenvednek el. Lényeges tudni ebben az esetben, hogy a károkozónak (leggyakrabban a károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosításának) ugyanúgy helyt kell állnia az okozott károk megtérítése vonatkozásában, mintha ?csak? a gépjárművét törte volna össze a károkozó. MEGNÉZ
 • Nemzetközi károk

  Nemzetközi károk
  2004 óta, vagyis az EU-s csatlakozásunk óta, valamint az idegenforgalom fellendülése okán több olyan károkozás történik ahol a károkozás helye külföldön van vagy külföldi illetőségű okozta a kárt nekünk... MEGNÉZ
 • Orvosi műhiba kártérítés

  Orvosi műhiba kártérítés
  Orvosi műhibák? Idetartozik például a beteg tájékoztatáshoz való jogának megsértéséből eredő kár; a szakmai gondosság elmulasztásából eredő kár; a Szolgáltató felelőssége az orvosi titoktartás megszegése miatt keletkezett kár; valamint a kórházi eredetű fertőzések miatt fellépő szövődmények okozta kár. MEGNÉZ
 • Gépjárműkár kárrendezése

  Gépjárműkár kárrendezése
  Tapasztalataink alapján az egyik leggyakoribb károsodási forma. Ebben az esetben fontos tudni, hogy a károkozó gépjármű vezetőjének/illetve a gépjármű kötelező felelősségbiztosítójának a balesettel okozati összefüggésben keletkezett valamennyi igazolt és egyéb kárt is meg kell térítenie... MEGNÉZ
 • Kátyúkár

  Kátyúkár
  A kátyú okozta károk érvényesítésénél fontos, hogy állításunkat tudjuk bizonyítani, méghozzá minél gyorsabban. Mindezek miatt nagyon fontos, hogy azonnal tudja bizonyítani, hogy mi és miért okozta kárát... MEGNÉZ
 • Állat okozta károk

  Állat okozta károk
  Az állat okozta károk talán legtipikusabb esete a háziállatok okozta támadásból, harapásból eredő sérülések. Az állat tartóját terheli kártérítési felelősség a házi állat okozta kár esetén, de fontos vizsgálni az állat tartójának felelőssége kérdéskörében az ún... MEGNÉZ
 • Bűncselekmény kár

  Bűncselekmény kár
  A bűncselekmények áldozatai, sértettjei kártérítést követelhetnek az elkövetőtől. Ehhez a kártérítési igényükhöz, a perlés költségeihez a jogalkotó költség kedvezményeket biztosít... MEGNÉZ
 • Közlekedési baleseti kártérítés

  Közlekedési baleseti kártérítés
  Az eddigi munkavégzésünk során kialakult több éves tapasztalat szerint Ügyfeleink legtöbbször úgy szenvednek kárt, hogy egy közúti baleset során gépjárművükbe beleütköznek, avagy gépjárművel elütik őket... MEGNÉZ
 • Termékfelelősség

  Termékfelelősség
  A termékfelelősség több alapelv mentén állít fel szabályokat, ezen alapelvek elsődlegesen a következők: a fogyasztók érdekeinek védelme, az áruforgalom biztonsága, valamint magában foglalja azt a követelményt, hogy a gyártók a hibás termékekért, illetve a hibás termékek okozta károkért felelősséggel tartozzanak. MEGNÉZ
 • jogszabályok

  jogszabályok
  Érdemes tájékozódni a kártérítési jogi ügyekben az alkalmazott jogszabályhelyekről is. A a kártérítési igények jogalapjainak megállapításához szükséges. MEGNÉZ
 • Üzemi baleset ? kártérítési lehetőségek

  Üzemi baleset ? kártérítési lehetőségek
  Üzemi balesetnek minősül a kötelező egészségbiztosításról szóló törvény szerint az a baleset, ami az alkalmazottat a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben, illetve öltözködés, tisztálkodás, üzemorvosi vizsgálat, étkezés, vagy a munkáltató által biztosított szolgáltatások során éri... MEGNÉZ
Széta Consulting Kft. | 1133 Budapest Dráva u. 12. | Impresszum