Kérdése van? ÍRJON!

Termékfelelősség

A termékfelelősség több alapelv mentén állít fel szabályokat, ezen alapelvek elsődlegesen a következők: a fogyasztók érdekeinek védelme, az áruforgalom biztonsága, valamint magában foglalja azt a követelményt, hogy a gyártók a hibás termékekért, illetve a hibás termékek okozta károkért felelősséggel tartozzanak.

Közúti balesetünk következményeként párom lebénult, az autónk totálkáros lett. Visszafordíthatatlan a tragédia, azonban hálás vagyok Önöknek, ekkora kártérítést álmunkban sem reméltünk. Csak ajánlani tudom Önöket, bár remélem nem lesz rá szükség a környezetünkben.

Valentina

 
A termékfelelősség legfontosabb céljai
A termékfelelősség legfontosabb céljai a következők
 • a fogyasztók érdekeinek védelme,
 • az áruforgalom biztonsága,
mely alapján a gyártók a hibás termékekért, illetve a hibás termékek okozta károkért felelősséggel tartozzanak.
Ebben a körben is számos kulcskérdés merülhet fel, de álláspontunk szerint a legfontosabb az, hogy mi az a termék, és mikor beszélhetünk hibáról?
A jogszabály szerint: termék minden ingó dolog akkor is, ha utóbb más ingó vagy ingatlan alkotórészévé vált valamint a villamos energia. A termék pedig akkor szenved hibában, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelembe véve különösen a termék rendeltetését, ésszerűen várható használatát, a termékkel kapcsolatos tájékoztatást, a termék forgalomban hozatalának az időpontját, a tudomány és a technika állását.
A termékfelelősség körében keletkezett károkról beszélhetünk két aspektusból:
egyrészt beszélhetünk halál, testi sérülés vagy egészségkárosodás folytán bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni kárról,
másrészt a hibás termék által más dologban okozott, a kár bekövetkeztekor ötszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza középárfolyama szerinti forintösszegénél nagyobb összegű kár, ha az a más dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta.
Az első esetkörben a gyártó teljes kártérítéssel tartozik, míg a második esetben csupán a más dologban okozott tényleges kárért köteles helyt állni.
A termék gyártóját objektív vagyis feltétlen kártérítési kötelezettség terheli, vannak esetek amikor mentesülhet ezen kötelezettsége alól, még pedig úgy, hogy a gyártónak kötelessége bizonyítani. Ha be tudja bizonyítani, hogy a terméket nem hozta forgalomba, vagy a terméket nem azért állította elő, hogy üzletszerűen forgalmazza, vagy a termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt és a hiba oka később keletkezett, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, végül, ha a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta, akkor mentesülhet a felelősség alól.
Ha bármilyen kérdése lenne, vagy segítségre lenne szüksége akár termékfelelősséggel, akár más kártérítési kérdéskörrel kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére.

Forduljon hozzánk bizalommal!

z
4
x
w
s
r
v
f
g
p
5
3
x
i
j
k
m
3
5
i
 • Baleseti halál kártérítése

  Baleseti halál kártérítése
  Sajnos egyre gyakoribb, hogy a közúti és munkahelyi balesetek halálos kimenetellel végződnek. Ezen esetek tragikusak, melyből eredően a fizetendő kártérítés sem fogja meg nem történtté tenni a tragédiát... MEGNÉZ
 • Nyitóoldal

  Nyitóoldal
  Baleseti kártérítés Közlekedési munkahelyi vagy más egyéb baleset elszenvedése esetén, (sérülés/kár), akár Ön, akár hozzátartozója, több millió forintos kártérítésre is jogosult lehet... MEGNÉZ
 • Munkahelyi baleseti kártérítés

  Munkahelyi baleseti kártérítés
  Munkahelyi baleset esetén a munkavállaló a munkahelyén, avagy munkavégzésével összefüggésben sérülést szenved és ebből eredően kára (kiadása) keletkezik. Fontos tehát tudatában lenni annak, hogy amennyiben egy munkavállaló a munkavégzése során balesetet szenved annyiban, az abból eredő károkat a munkáltatónak teljes körűen meg kell térítenie... MEGNÉZ
 • Személyi sérülés

  Személyi sérülés
  Gyakran fordul elő, hogy bekövetkező gépjármű balesetek során a károsultak súlyos és kevésbé súlyos személyi sérüléseket szenvednek el. Lényeges tudni ebben az esetben, hogy a károkozónak (leggyakrabban a károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosításának) ugyanúgy helyt kell állnia az okozott károk megtérítése vonatkozásában, mintha ?csak? a gépjárművét törte volna össze a károkozó. MEGNÉZ
 • Nemzetközi károk

  Nemzetközi károk
  2004 óta, vagyis az EU-s csatlakozásunk óta, valamint az idegenforgalom fellendülése okán több olyan károkozás történik ahol a károkozás helye külföldön van vagy külföldi illetőségű okozta a kárt nekünk... MEGNÉZ
 • Orvosi műhiba kártérítés

  Orvosi műhiba kártérítés
  Orvosi műhibák? Idetartozik például a beteg tájékoztatáshoz való jogának megsértéséből eredő kár; a szakmai gondosság elmulasztásából eredő kár; a Szolgáltató felelőssége az orvosi titoktartás megszegése miatt keletkezett kár; valamint a kórházi eredetű fertőzések miatt fellépő szövődmények okozta kár. MEGNÉZ
 • Gépjárműkár kárrendezése

  Gépjárműkár kárrendezése
  Tapasztalataink alapján az egyik leggyakoribb károsodási forma. Ebben az esetben fontos tudni, hogy a károkozó gépjármű vezetőjének/illetve a gépjármű kötelező felelősségbiztosítójának a balesettel okozati összefüggésben keletkezett valamennyi igazolt és egyéb kárt is meg kell térítenie... MEGNÉZ
 • Kátyúkár

  Kátyúkár
  A kátyú okozta károk érvényesítésénél fontos, hogy állításunkat tudjuk bizonyítani, méghozzá minél gyorsabban. Mindezek miatt nagyon fontos, hogy azonnal tudja bizonyítani, hogy mi és miért okozta kárát... MEGNÉZ
 • Állat okozta károk

  Állat okozta károk
  Az állat okozta károk talán legtipikusabb esete a háziállatok okozta támadásból, harapásból eredő sérülések. Az állat tartóját terheli kártérítési felelősség a házi állat okozta kár esetén, de fontos vizsgálni az állat tartójának felelőssége kérdéskörében az ún... MEGNÉZ
 • Bűncselekmény kár

  Bűncselekmény kár
  A bűncselekmények áldozatai, sértettjei kártérítést követelhetnek az elkövetőtől. Ehhez a kártérítési igényükhöz, a perlés költségeihez a jogalkotó költség kedvezményeket biztosít... MEGNÉZ
 • Közlekedési baleseti kártérítés

  Közlekedési baleseti kártérítés
  Az eddigi munkavégzésünk során kialakult több éves tapasztalat szerint Ügyfeleink legtöbbször úgy szenvednek kárt, hogy egy közúti baleset során gépjárművükbe beleütköznek, avagy gépjárművel elütik őket... MEGNÉZ
 • Termékfelelősség

  Termékfelelősség
  A termékfelelősség több alapelv mentén állít fel szabályokat, ezen alapelvek elsődlegesen a következők: a fogyasztók érdekeinek védelme, az áruforgalom biztonsága, valamint magában foglalja azt a követelményt, hogy a gyártók a hibás termékekért, illetve a hibás termékek okozta károkért felelősséggel tartozzanak. MEGNÉZ
 • jogszabályok

  jogszabályok
  Érdemes tájékozódni a kártérítési jogi ügyekben az alkalmazott jogszabályhelyekről is. A a kártérítési igények jogalapjainak megállapításához szükséges. MEGNÉZ
 • Üzemi baleset ? kártérítési lehetőségek

  Üzemi baleset ? kártérítési lehetőségek
  Üzemi balesetnek minősül a kötelező egészségbiztosításról szóló törvény szerint az a baleset, ami az alkalmazottat a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben, illetve öltözködés, tisztálkodás, üzemorvosi vizsgálat, étkezés, vagy a munkáltató által biztosított szolgáltatások során éri... MEGNÉZ
Széta Consulting Kft. | 1133 Budapest Dráva u. 12. | Impresszum