Kérdése van? ÍRJON!

Gépjárműkár kárrendezése

Tapasztalataink alapján az egyik leggyakoribb károsodási forma. Ebben az esetben fontos tudni, hogy a károkozó gépjármű vezetőjének/illetve a gépjármű kötelező felelősségbiztosítójának a balesettel okozati összefüggésben keletkezett valamennyi igazolt és egyéb kárt is meg kell térítenie. Szakmai megítélésünk szerint a leggyakoribb egyéb igényként a bérgépkocsi költségét, a sérült gépkocsi szállítási költségét, illetőleg az ún. értékcsökkenés megtérítését követelik a károsultak, azonban ez nem zárja ki, hogy egyéb további igények is érvényesíthetők legyenek (kiesett megrendelések, elmaradt munkák, hitel/lízing szerződések felmondási díjai,stb.).

Közúti balesetünk következményeként párom lebénult, az autónk totálkáros lett. Visszafordíthatatlan a tragédia, azonban hálás vagyok Önöknek, ekkora kártérítést álmunkban sem reméltünk. Csak ajánlani tudom Önöket, bár remélem nem lesz rá szükség a környezetünkben.

Valentina

 
Mi a teendő?
Azonnal a károkozóval együtt töltse ki a baleseti bejelentő nyomtatványát, melyből egy-egy eredeti példány őrizzen meg. Ügyeljen a nyomtatvány teljes körű és pontos kitöltésére, mivel a későbbiekben ez lesz a kárrendezés alapdokumentuma.
Személyi sérülés is történt a baleset esetén, mindenképpen kérje a rendőri intézkedést és hívjon mentőt bármilyen csekélynek is látszik a sérülés foka! Ez nagyon fontos a kárrendezés szempontjából! A felelősségbiztosító megkövetelheti külön lap kitöltését is!
Ha Ön okozott kárt, annyiban a felelősségét a helyszínen ismerje el, a baleseti bejelentő egy eredeti példányát őrizze meg és az okozott kárt lehetőség szerint - 5 munkanapon belül saját biztosítójánál jelentse be. - Saját kára megtérítését ebben az esetben casco biztosítás alapján kérheti.
Ha vita áll fent a felek között, akkor mindenképpen kérjen rendőri intézkedést!
A káresemény bekövetkezése után kárigényét 30 napon belül jelentse be a károkozó gépjármű felelősségbiztosítását kezelő biztosító társaságnál.
Mire ügyeljen?
Gépjármű kár esetén a vita középpontjában a károsult és a károkozó biztosítója közötti baleseti mechanizmus megítélése és a fizetendő kártérítés összege szokott lenni. A biztosító saját szakapparátusával kivizsgálja az ügyet és saját belátása szerint ítéli meg az esetleges kártérítés összegét. Legfontosabb tehát, hogy a kárrendezési eljárás legelején milyen nyilatkozatot tesz.
A károsultat már a baleset időpontjától kezdve kamat illeti meg.
Miben lehetünk mi segítségére?
Szakemberekből áll csapat segít Önnek a megfelelő kártérítési összeghez való hozzájutásban. Számunkra az Ön érdeke a legfontosabb. Több éves szakmai tapasztalatunkkal képesek vagyunk rövid időn belül szaktudásunkkal hozzájárulni ahhoz, hogy Ön hozzájuthasson a jogszabályok alapján megillető összeghez.
Irodánk több jogi szakterületen nagy gyakorlattal rendelkező ügyvédi irodával tart fenn kapcsolatot, így amennyiben szükségesnek látszik, annyiban ingyenes jogi tanácsadást és képviseletet biztosítunk az Ön számára.
Személyi sérüléssel járó károk
Nem ritka eset, hogy a gépjárművel okozott baleset során személyi sérülés is történik. Ebben az esetben nem csak a konkrét gépjárműkárért kell felelősséget vállalni a károkozónak (vagy felelősségbiztosítójának), hanem a személyi sérülésért is.
Sokszor előfordul, hogy a károsultak nem tudják vagy nem merik igényeiket érvényesíteni, mert úgy vélik, hogy a kényszerpihenő idejére járó táppénzzel megtörténik az anyagi reparáció. Ez hatalmas tévedés! Általában a károsultak nincsenek tisztában azzal, hogy a sérülésük hosszú távon milyen komoly kieséssel járhat, mely súlyos anyagi helyzetbe sodorhatja őket.
Mindezek alapján egyértelműen látszik, hogy ahhoz, hogy a jogos kártérítést megkaphassuk komoly szakmai segítségre van szükség. Egy megfelelő alapossággal összeállított kárigény elkészítése a laikus számára nagy nehézségekkel járhat.
Mit tegyen, ha balesetben megsérül?
A legfontosabb, hogy azonnal értesítse a rendőröket, mentőket, valamint fontos, hogy rögzítsen, vagy kérje erre az eljáró rendőröket, hogy a későbbiekben alá tudja támasztani saját állításait Tapasztalataink alapján a kárt rendező biztosító társaságok előszeretettel hivatkoznak az okozati összefüggés hiányára, mely gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem fognak kártérítéshez hozzájutni.
A megfelelő kárigény benyújtása után a biztosító hosszadalmas folyamat során ellenőrzi annak hitelességét, és az ő saját vizsgálata alapján foglal állást. Ebből is látszik, hogy egy alapos kártérítési igény már fél siker!

Forduljon hozzánk bizalommal!

6
g
0
a
c
a
0
c
e
q
j
g
k
4
s
3
8
z
v
w
 • Baleseti halál kártérítése

  Baleseti halál kártérítése
  Sajnos egyre gyakoribb, hogy a közúti és munkahelyi balesetek halálos kimenetellel végződnek. Ezen esetek tragikusak, melyből eredően a fizetendő kártérítés sem fogja meg nem történtté tenni a tragédiát... MEGNÉZ
 • Nyitóoldal

  Nyitóoldal
  Baleseti kártérítés Közlekedési munkahelyi vagy más egyéb baleset elszenvedése esetén, (sérülés/kár), akár Ön, akár hozzátartozója, több millió forintos kártérítésre is jogosult lehet... MEGNÉZ
 • Munkahelyi baleseti kártérítés

  Munkahelyi baleseti kártérítés
  Munkahelyi baleset esetén a munkavállaló a munkahelyén, avagy munkavégzésével összefüggésben sérülést szenved és ebből eredően kára (kiadása) keletkezik. Fontos tehát tudatában lenni annak, hogy amennyiben egy munkavállaló a munkavégzése során balesetet szenved annyiban, az abból eredő károkat a munkáltatónak teljes körűen meg kell térítenie... MEGNÉZ
 • Személyi sérülés

  Személyi sérülés
  Gyakran fordul elő, hogy bekövetkező gépjármű balesetek során a károsultak súlyos és kevésbé súlyos személyi sérüléseket szenvednek el. Lényeges tudni ebben az esetben, hogy a károkozónak (leggyakrabban a károkozó gépjármű kötelező felelősségbiztosításának) ugyanúgy helyt kell állnia az okozott károk megtérítése vonatkozásában, mintha ?csak? a gépjárművét törte volna össze a károkozó. MEGNÉZ
 • Nemzetközi károk

  Nemzetközi károk
  2004 óta, vagyis az EU-s csatlakozásunk óta, valamint az idegenforgalom fellendülése okán több olyan károkozás történik ahol a károkozás helye külföldön van vagy külföldi illetőségű okozta a kárt nekünk... MEGNÉZ
 • Orvosi műhiba kártérítés

  Orvosi műhiba kártérítés
  Orvosi műhibák? Idetartozik például a beteg tájékoztatáshoz való jogának megsértéséből eredő kár; a szakmai gondosság elmulasztásából eredő kár; a Szolgáltató felelőssége az orvosi titoktartás megszegése miatt keletkezett kár; valamint a kórházi eredetű fertőzések miatt fellépő szövődmények okozta kár. MEGNÉZ
 • Gépjárműkár kárrendezése

  Gépjárműkár kárrendezése
  Tapasztalataink alapján az egyik leggyakoribb károsodási forma. Ebben az esetben fontos tudni, hogy a károkozó gépjármű vezetőjének/illetve a gépjármű kötelező felelősségbiztosítójának a balesettel okozati összefüggésben keletkezett valamennyi igazolt és egyéb kárt is meg kell térítenie... MEGNÉZ
 • Kátyúkár

  Kátyúkár
  A kátyú okozta károk érvényesítésénél fontos, hogy állításunkat tudjuk bizonyítani, méghozzá minél gyorsabban. Mindezek miatt nagyon fontos, hogy azonnal tudja bizonyítani, hogy mi és miért okozta kárát... MEGNÉZ
 • Állat okozta károk

  Állat okozta károk
  Az állat okozta károk talán legtipikusabb esete a háziállatok okozta támadásból, harapásból eredő sérülések. Az állat tartóját terheli kártérítési felelősség a házi állat okozta kár esetén, de fontos vizsgálni az állat tartójának felelőssége kérdéskörében az ún... MEGNÉZ
 • Bűncselekmény kár

  Bűncselekmény kár
  A bűncselekmények áldozatai, sértettjei kártérítést követelhetnek az elkövetőtől. Ehhez a kártérítési igényükhöz, a perlés költségeihez a jogalkotó költség kedvezményeket biztosít... MEGNÉZ
 • Közlekedési baleseti kártérítés

  Közlekedési baleseti kártérítés
  Az eddigi munkavégzésünk során kialakult több éves tapasztalat szerint Ügyfeleink legtöbbször úgy szenvednek kárt, hogy egy közúti baleset során gépjárművükbe beleütköznek, avagy gépjárművel elütik őket... MEGNÉZ
 • Termékfelelősség

  Termékfelelősség
  A termékfelelősség több alapelv mentén állít fel szabályokat, ezen alapelvek elsődlegesen a következők: a fogyasztók érdekeinek védelme, az áruforgalom biztonsága, valamint magában foglalja azt a követelményt, hogy a gyártók a hibás termékekért, illetve a hibás termékek okozta károkért felelősséggel tartozzanak. MEGNÉZ
 • jogszabályok

  jogszabályok
  Érdemes tájékozódni a kártérítési jogi ügyekben az alkalmazott jogszabályhelyekről is. A a kártérítési igények jogalapjainak megállapításához szükséges. MEGNÉZ
 • Üzemi baleset ? kártérítési lehetőségek

  Üzemi baleset ? kártérítési lehetőségek
  Üzemi balesetnek minősül a kötelező egészségbiztosításról szóló törvény szerint az a baleset, ami az alkalmazottat a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben, illetve öltözködés, tisztálkodás, üzemorvosi vizsgálat, étkezés, vagy a munkáltató által biztosított szolgáltatások során éri... MEGNÉZ
Széta Consulting Kft. | 1133 Budapest Dráva u. 12. | Impresszum